Ola Borten Moe ble sist sett på vei til Hardangerfjorden med en bunt staur og en rull kobbertråd over skulderen. Den nyutnevnte statsråden skal ha fortalt partikolleger at han ikke kommer tilbake før krafttraséen Sima-Samnanger er ferdigbygd.

(Foto: Slaattekurs.no)

Borten Moe er ikke kjent for å være en slave av parlamentarisk kutyme. Nå skal han ha bestemt seg for å ta Hardanger-saken i egne hender. I følge kilder hadde nord-trønderen planene klare allerede før han ble utnevnt som energiminister.

Det er ikke bare størrelsen på monstermastene Borten-Moe skal ha reagert på. Han er visstnok motstander av å bruke aluminiumkompositt som byggemateriale “all den tid vi er omgitt av skog”.

Tradisjonsbundet

Den ferske statsråden er kjent som litt av en tradisjonalist. På gården sin i hjembygda nekter Borten-Moe å bruke mobiltelefon, men krever konsekvent å snakke med sine sambygdinger via blikkbokser koblet sammen med hyssing.

Eksperter OK har vært i kontakt med spår at den standhaftige statsråden vil bruke 24 år på å fullføre traséen – om han unngår sprikende staur. 18 år om det er noe hold i ryktene om at en framtidsrettet Per Borten selv var godt i gang med å bygge ut den samme traséen da han måtte gå av i 1971.