Kirka er stadig mer i takt med samtida: Etter å ha erstattet skjøger med horer og kristnet humanistklassikeren “Til ungdommen”, skal nå Bibelen omarbeides i henhold til nye kostholdsråd i nyutgivelsen “Bibelen: Jesu liv og lidelse i lavkarbooppskrifter”.

Den nye lavkarboutgaven av Bibelen.

Det vekte en viss oppsikt da bispekollegiet nylig slo fast at “Til ungdommen”, et dikt skrevet av ateisten Nordahl Grieg, egentlig hadde et kristent budskap og tok den med i Norsk salmebok. Kirka ønsker nå å skape bevissthet rundt at Atkins- og Fedon-dietten også har bibelsk forankring:

–  For hva var det Eva spiste? spør førstekonsulent og kostholdsrådgiver i den norske Kirke, Bjørg Brandtzæg retorisk.

–  Satt på spissen kan man si at synden kom til jorda med 30 gram raske karbohydrater.

Scenen der Jesus metter 5000 mennesker ved hjelp av fem fisker og to brød – som til nå har blitt tolket som en orgie i karbohydrater – har blitt tatt ut av sin sammenheng, i følge Brandtzæg:

– Vi må alltid tolke Bibelens ord i en historisk kontekst, sier hun og utdyper: – På den tiden brukte man ofte ordet “brød” når man mente avokado med spenefett og creme fraiche.

Brandtzæg viser også til at den nye bibelutgaven i likhet med lavkarbodietten avviser alt som vokser under jorda som Satans verk.

Den nye lavkarbobibelen inneholder sunn og nyttig informasjon for store og små.

Den nye Bibelen kommer også som iPhone-app med innebygde funksjonaliteter som lar deg kalkulere glykemisk indeks og telle ned til neste dommedag. Den inneholder også en rekke forslag til bibelsk korrekte lavkarbodietter, som “Kristus-ketose”, “Fariseer-fettbonanza”, i tillegg til ekstremdietten “Korsfestelse”.