Brødrene Bjørnar og Bob Brekke i ferd med å kureres for CDS. (Illustrasjon: Opplysningskontoret).

Nytt håp til slitne foreldre: Forskere mener langvarig behandling med TV er det som skal til for å kurere Childlike Deficiency Syndrome (CDS).

CDS er en svært utbredt lidelse, som påfører både foreldre og barn store belastninger. Vanlige symptomene er ukontrollert hopping og dansing, en tendens til å dikte opp historier og hendelser som aldri har skjedd, gjentakelser av sanger og regler uten reelt meningsinnhold, manglende impuls- og stemmekontroll og godtroenhet. Lidelsen er medfødt, og det har til nå ikke vært noen kjent behandling. Imidlertid går CDS over av seg selv etter en periode på mellom 8 og 10 år.

Forskere ved Institute of Science ved Chicago Hope University Hospital gjennomførte et kontrollert eksperiment der en gruppe på 20 barn ble plassert foran TV-skjermen syv timer daglig i et helt år. En annen gruppe barn fikk leke fritt inne og ute under vanlig oppsyn. Resultatene var oppsiktsvekkende, forteller forskningsleder, Dr.med. Paulina Pavlova: – Blant barna som fikk leke fritt, var det bare de eldste som begynte å vise en viss framgang – mange av de yngre var faktisk blitt enda mer bevegelige, strevsomme og opphengt i sin barnslige fantasiverden. Derimot var alle TV-barna så godt som uten symptomer på CDS etter bare få måneder.

Leder for Støtteforeningen for CDS-barn Martha von Brøndbo deler sin begeistring med Opplysningskontoret: – Vi trodde bare Snåsamannen kunne hjelpe oss nå, men dette har gitt millioner av slitne foreldre nytt håp.

Siste: TV har visst noen bivirkninger, som astma.

Stem på Bloggrevyen

Tagged with →