Bølersameiet “Bølerknatten 34-35” la frem oppsiktsvekkende tall på sitt sameiermøte i ettermiddag. Beboernes levealder har økt med 3,4 år siden 1984 som følge av artige teglsteinsmønstre på endeveggene.

LIVSBEJAENDE: Disse flotte endeveggsdekorasjonene kommer endelig til heder og ære etter å ha vært utskjelt som "ekstravagante" og "jålete" i 25 år. FOTO: Opplysningskontoret

LIVSBEJAENDE: Disse flotte endeveggsdekorasjonene kommer endelig til heder og ære etter å ha vært utskjelt som "ekstravagante" og "jålete" i 25 år. FOTO: Opplysningskontoret

Mangeårig styreleder Frank Vestensen kunne stolt fortelle en måpende generalforsamling at han til tross for hard kritikk for sin lempfeldige omgang med fellesutgifter foretok et sjakktrekk da han i 1984 engasjerte den nå avdøde teglsteinskunstneren Odd Bråten til å dekorere endeveggene på sameiets to bygg med morsomme figurer. 

Visjonær

– Positiviteten blant beboerne som følge av de artige steinmønstrene og identifiseringen med sameiets altruistiske grunnsyn har utvilsomt båret frukter, sa Vestensen i sin innledningstale til generalforsamlingen som fredag ettermiddag var samlet i Bøler IFs forsamlingshus. Det er nå hevet over enhver tvil at mitt klarsyn, dengang som nå, har bidratt til en positiv forståelse av hva det vil si å være beboer i Bølerknatten sameie.

Angrende kritikere

Vestensen har også blitt skarpt kritisert for å lagre personopplysninger på post-it lapper samt for sin aggressive oppførsel overfor pårørende for å få utlevert fødsels- og dødsattest til tidligere og nåværende beboere i sameiet.

For de fremmøtte ble kvelden magisk og all kritikk glemt.

Lise Røsnes, mangeårig beboer og en av Vestensens skarpeste kritikere de siste to tiår måtte innrømme at hun i alle år har undervurdert Vestensens visjoner.

– Jeg trodde han var pervers, men så viser det seg at han har ført fornuftig statistikk helt siden 1984, svarer en fjetret Røsnes på spørsmål om hvordan hun reagerer på den oppsiktsvekkende forsvarstalen for den artige veggpryden som har ridd sameiet som en mare i 25 år.

Nyinnflyttet arkitektstudent Andreas Kalsnes Wollebæk (24) ble raskt buet ut av generalforsamlingen da han antydet at det burde opprettes et utvalg som skulle undersøke hvorvidt levealderøkningen sammenfalt med den generelle forventede levetiden i befolkningen de siste 25 år.

Frank Vestensten ble gjenvalgt for nye fire år med et løfte om figurbeskjæring av tujahekken mot lekeplassen og mulig evig liv for de resterende 42 beboerne over pensjonsalder.

Tagged with →