Det tok flere langvarige runder med utlysninger, utsettelser og halve styrets oppsigelse, men Språkrådet er godt fornøyd med å ha funnet en ny direktør med like tungrodd navn som avtroppende Sylfest Lomheim.

5. kandidat og distriktsordrøkter, Bjyrje Brjåfjord, var ikke så lite irritert over at hans navn ikke nådde opp i konkurransen om direktørvervet i Språkrådet. (Flickr/CC/Arash Kamoosh)

Kjell Lars Berge, som opprinnelig var utnevnt av det opprinnelige styret i Språkrådet, er svært kritisk til utnevnelsen og mener Vonen ikke har nok språkpolitisk erfaring.

– Det stemmer. Rent språkpolitisk har Muruvik Vonen mye å gå på, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– Men ulempene med Lars Kjell Berge ble for store. Lars Kjell, ja. Men Berge? Ikke akkurat et navn som viderefører av Språkrådets stolte tradisjon med merkverdige navn.

En fornøyd Huitfeldt har allikevel nedsatt et utvalg for å motarbeide Muruvik Vonens 3-punktsprogram om å se mellom fingrene på ord-del-ing, gjeninnføre samnorsk og rettsforfølge dialektbrukere.