Utenriksminister Jonas Gahr Støre har tatt initiativ til forhandlinger med amerikanske monstermaneter. De aggressive lobemanetene som tidligere har tømt Svartehavet for alt liv, er nå på vei mot Mørekysten.

Støre mener maneter må møtes med dialog og tilstedeværelse, ikke fordømmelse. Maneten på bildet har ingen ting med saken å gjøre. (Foto: jimg944/Flickr/CC).

Støre mener maneter må møtes med dialog og tilstedeværelse, ikke fordømmelse. Maneten på bildet har ingen ting med saken å gjøre. (Foto: jimg944/Flickr/CC).

– Norge forventer at manetene anerkjenner livet i havets rett til å eksistere. Samtidig er det viktig at vi møter monstermanetene med et åpent sinn og viser respekt og forståelse for deres særegne livsform, sier Støre.

Manetene er kjent for å fortære alt de kommer over. De fortsetter å spise selv etter at de er mette og tarmen er full. Enkelte mener deres inntog i norske farvann vil ødelegge livet i havet slik vi kjenner det.

Støre understreket at veien til å stagge monstermanetene går gjennom dialog og tilstedeværelse: – En entydig fordømmelse av monstermanetenes livsstil vil bare styrke de mest glupske blant dem og svekke moderate maneter. Vi tror at de vil begrense seg så snart vi får utviklet gjensidig respekt mellom fisk og manet og en felles forståelse av betydningen av fredelig sameksistens i havet.

Støre er urolig for at enkelte maneter kan ha opplevd den siste tidens medieomtale som sårende: – Jeg vil derfor ta initiativ til intervirvelløs dialog sammen med andre stigmatiserte livsformer, som iberiasnegler og flått. Vi vil forsikre dem om at vi forstår deres behov, at vi ikke er sinte på dem og at vi helst vil at alle skal være venner.