Alternative miljøer reagerer kraftig på Arbeiderpartiets landsmøtevedtak i dag om å gjøre det påbudt å kjøre på høyre side av veien. – Statistikken viser at mange dør i trafikken ved å kjøre på høyre side. Så lenge det ikke er bevist at det er helt trygt, forbeholder vi oss retten til å kjøre til venstre, sier talskvinne Sullgunn Brandtzæg.

Hun reagerer på at staten forsøker å tvinge alle inn i et bestemt kjøremønster uten at det er vitenskapelig dokumentert at det er trygt.

– Jeg mener at det ikke er forsket godt nok på konsekvensene av at man kjører på høyre side av veien, sier hun.  – Jeg stiller meg tvilende til hva som er veimyndighetene og Arbeiderpartiets agenda her.

Hun undrer seg over hvorfor det ikke er mulig å få til et prøveprosjekt der for eksempel alle fra Nesodden får kjøre på venstre side i Oslotrafikken.

– Det er riktig at noen få dør hvert år av å kjøre på venstre side hvert år, innrømmer hun. – Men vi skal huske på at de ofte har svært dårlige biler.

Hun mener det er et åpenbart økonomisk motivert samarbeid mellom staten og veimyndighetene, og at kjøreanbefalingene er styrt av økonomiske interesser.

– Jeg sier ikke at de er dårlige, kyniske mennesker som konspirerer for å prøve å påføre oss en voldelig død ved å påtvinge oss et livsfarlig kjøremønster. Jeg viser bare en sunn skepsis, og det synes jeg andre burde gjøre også.

Brandtzæg mener det bør være opp til hver enkelt å ta ansvar for kunnskapen de har om hvilken side man skal kjøre på, og mener det beste er å la kroppen styre seg selv på den siden som føles naturlig. Hun sier hun opplever både støtte og kritikk som følge av sine klare meninger.

– Men jeg er villig til å dø for retten til å ta irrasjonelle, åndssvake, elendig informerte og katastrofale feilvalg som setter andre i livsfare.

– Det er tross alt barna våre det handler om.

 

(foto: epsos.de/CC).