ORIGINALEN: Kvart over to om natta den 23. januar 1904 startet brannen som Ålesund aldri senere har klart å matche (Foto: Ålesund kommune)

Ikke siden Ålesund brant har én eneste metafor nevnt byen med ett eneste ord. Nå heves lokale røster for en ny bybrann.

– Vi kan ikke leve på gamle metaforer, sier leder i byplanetaten Johan Torgeir Osen til Opplysningskontoret. Osen har fått med seg det lokale næringslivet, det tyske filmproduksjonselskapet Punktfilm og deler av befolkningen på et spleiselag for å finansiere en ny bybrann.

– Drømmen er at ungdom igjen skal referere til “Da Ålesund brant”, sier Osen.

I følge en prosjektgruppe nedsatt av plan- og bygningsetaten vil en ny bybrann kunne  innlede en ny storhetstid for den skakkjørte vestlandsbyen  som ikke er kjent for stort annet enn gamle hus og, ja, forrige bybrann.

Tagged with →