Den norskpolske forfatteren Nina Witoszek irriterer seg over at alt fungerer i Norge, at folk oppfatter hverandre som likeverdige og bedriver selvbedrag ved å oppsøke natur og frisk luft. Dette gjør at Norge har en “kjerne av forfall” og at norsk kultur er “selvutslettende”. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) tar Witoszeks bekymring alvorlig: – Vi må ta selvkritikk på at vi har gjort tilværelsen litt for behagelig for våre nye landsmenn, sier førstekonsulent Bjørnar Brandtzæg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Førstekonsulent Bjørnar Brandtzæg i AID beklager at Norge til nå ikke har levd opp til Nina Witoszeks ønske om et hardt og hjerteløst samfunn, og lover øyeblikkelig bedring. Foto:

Førstekonsulent Bjørnar Brandtzæg i AID beklager at Norge til nå ikke har levd opp til Nina Witoszeks ønske om et hardt og hjerteløst samfunn, og lover øyeblikkelig bedring. (Foto: phragmagraph/Flickr/CC)

AID vil nå gjøre sitt ytterste for å imøtekomme Witoszeks ønske om et hardere og mer hjerteløst samfunn med litt motstand i hverdagen. De har derfor kommet opp med en lang rekke tiltak for å gjøre livet vanskeligere, og dermed enklere for Witoszek.

– Vi har full forståelse for at det er irriterende når alt fungerer, og her har vi alliert oss med mange ulike partnere. IKEA har sagt seg villig til å innarbeide små, men avgjørende defekter på alle produkter som leveres til Witoszeks hjem. Fastlegen hennes har gått med på å senke sitt kompetanse- og utstyrsnivå til polsk 70-tallsstandard, mens vann- og avløpsverket har akseptert vår forespørsel om å la kloakken hennes gå tett ca. en gang månedlig.

– Witoszek påpeker en grunnleggende mangel ved Norge når hun framhever fraværet av en arrogant overklasse som daglig ydmyker utsatte grupper i samfunnet, innrømmer Brandtzæg. – Hennes protest mot det egalitære, likeverdige samfunnet imøtekommer vi ved å henvise alle kvinnelige, polske kvasiintellektuelle til en plass bakerst på alle offentlig transportmidler, innerst ved toalettet på restauranter og sist i køen ved tildeling av jobber, velferdstjenester og statsstipend.

Witoszeks ønske om en vanskelig og opphetet debatt skal også oppfylles. AID har leid inn et team bestående av Erling Fossen, Trine Grung og Per Ståle Lønning, som skal ringe på hjemme hos henne hver morgen klokka halv sju for å snakke i munnen på hverandre om byfornyelse, haremsbukser og kriminelle innvandrere.

Witoszeks oppgjør med den friske luftens destruktive virkning på den norske folkesjela har heller ikke gått AID hus forbi: – Vi er i dialog med Statkraft om etableringen av et aldri så lite kullkraftverk rett utenfor boligen hennes på Oslos vestkant.