Skandalen omkring blyfri ammunisjon øker. Ikke bare blir norske soldater syke av å skyte med miljøammunisjonen, nå viser ny forskning at afghanere blir døde av å bli skutt med den.

Det var bilder av soldater med misfarget hud utløste de omfattende helseundersøkelsene. (Wikimedia Commons/Chitrapa)

– Vi ser alvorlig på helseskadene blant det norsk personellet som har tatt i bruk den blyfrie miljøammunisjonen, sier militærattaché Bjørnar Brandtzæg i Forsvarsdepartementet.

– Flere soldater har fått irriterende utslett og blir nå akuttbehandlet med fuktighetskrem.

Brandtzæg ber om tid til å studere undersøkelsene som er gjort på afghanerne.

– Heldigvis har vi registrert svært få tilfeller av utslett blant afghanerne som er undersøkt. Bortsett fra det som er normalt med døde mennesker, selvsagt.

Vurderer halalkuler
Det er avgassene til den nye miljøammunisjonen som gir soldatene metallfeber som kan vare i dagesvis. Forskere frykter at skadene til de som blir drept av ammunisjonen kan vare i årevis.

Forsvaret vurderer nå å slutte med den blyfrie miljøammunisjonen, i følge Brandtzæg.

– Vi ser på dette som et viktig forsonende tiltak overfor afghanerne. I tillegg vurderer vi nå et prøveprosjekt med halal-kuler som kommer med 72 jomfruer-garanti.

Tagged with →