Nisseregion Nord beklager at de blir nødt til å utsette årets gavedistribusjon på ubestemt tid på grunn av innføring av nye målstyringsverktøy. Som plaster på såret lover de at nissekonsulentene fra nå av skal spørre om det “er noen snille brukere her”.

Førstenissekonsulent Nicholas Brandtzæg. Foto David Basanta/Flickr/CC

Førstenissekonsulent Nicholas Brandtzæg. Foto David Basanta/Flickr/CC

–   2013 har vært et svært godt år for oss, og vi har framgang på mange av måleindikatorene, sier førstenissekonsulent Nicholas Brandtzæg.

–  Omorganiseringen i fem nisseregioner har gått strålende, tilfredshet med inneklimaet er opp 0.5 poeng blant mellomlederne i nissefabrikken og nye styringsverktøy for logistikkavdelingen er operative, sier Brandtzæg og viser fram reinsdyret Rudolfs nyrenoverte nese.

Fra barn til bruker

Nisseregion Nord har også rullet ut pilotprosjektet «Snille barn i sentrum».

– Hele virksomhetsidéen vår har fått seg en grundig overhaling. Nissekonsulenten skal fra nå spørre «er det noen snille brukere her?» og hvert besøk skal evalueres med fokusgruppesamtaler, forklarer Brandtzæg.

Internrevisjon

Brandtzæg beklager at brukerne likevel ikke vil motta julegavene til vanlig tid i år.

–  Vi holder fortsatt på med evalueringen av fjorårets sluttproduktdistribusjon. Internrevisjonen satte ned et utvalg for å granske om vi fulgte gjeldende anbudsregler da vi satte ut sledevedlikeholdet til Nisseregion Øst framfor Nisseregion Vest.

– Fremdeles markedsledende

Når internrevisjonens rapport er ferdig behandlet, vil arbeidet med å utarbeide visjoner, hovedmål og delmål for endelig gavedistribusjon igangsettes. Sluttbrukeren vil trolig få besøk av en nissekonsulent i løpet av 2016.

–  Det er viktig å understreke overfor brukerne våre at selv om vi har sviktet i måloppnåelsen på enkelte punkt, er vi fremdeles der vi skal være – blant verdens fremste leverandører av julerelaterte tjenester, avslutter Brandtzæg.

 

Tagged with →